Økogræs til malkekvæg​

​Ågård Fourage ApS har kontrakt med økologiske landmænd, som producerer græs til os. Vi laver hvert år ca. 2.500 økologiske wrapballer, som dækker hele spektret i kvalitet, både den højtydende ko, men også til ungdyr, der har behov for et mere tungtfordøjeligt foder.

Vi har kontrakt med professionelle økologer, og vore arealer er typisk på 15 til 20 Ha pr. mark, hvilket sikrer en ensartet kvalitet. Markerne inspiceres minimum hver 14. dage i vækstsæsonen for at føre kontrol med, at græsset udvikler sig, som det skal.

Vi har som mål, at ingen af vore økogræsballer må udleveres, inden de er færdigensilerede og en analyse er udarbejdet, dvs. der går minimum 8 uger fra økogræsballerne er produceret, til de er klar til udlevering.

Vi har meget høje standarder for vores produktion af græs af wrapballer

  • ​​Alle partier får et nummer, som følger partiet hele vejen fra mark til køber, dvs. der er fuld sporbarhed hele tiden
  • Alle græsballer bliver pakket i 9 lag kvalitetsfolie, købt ved anerkendt leverandør
  • Der følger analyse på hvert læs
  • Der vil som regel altid være 3-5 forskellige analyser at vælge imellem, hvilket betyder, at man har mulighed for at finde en anelyse, der passer ind i foderplanen
  • Ågård Fourage ApS er godkendt af Plantedirektoratet til handel med øko foder